شورای سیاست گذاری

دکتر شهاب اسفندیاری

رییس دانشگاه صداوسیما

مهندس سعید مقیسه

رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى

مهندس غلامرضا نوری

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما

دکتر شهاب اسفندیاری

رییس دانشگاه صداوسیما

مهندس سعید مقیسه

رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى

مهندس غلامرضا نوری

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما

دکتر علی رجب زاده طهماسبی

سرپرست پژوهشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

دکتر علی رجب زاده طهماسبی

سرپرست پژوهشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

دکتر محمدحسین ساعی

رییس دانشگاه سوره و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

دکتر عزیزالله سالاری

معاون پژوهشی دانشگاه صداوسیما

دکتر محسن شاکری نژاد

رییس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما