شورای سیاست گذاری

blank

دکتر شهاب اسفندیاری

رییس دانشگاه صداوسیما

blank

مهندس سعید مقیسه

رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى

blank

مهندس غلامرضا نوری

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما

blank

دکتر شهاب اسفندیاری

رییس دانشگاه صداوسیما

blank

مهندس سعید مقیسه

رییس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى

blank

مهندس غلامرضا نوری

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما

blank

دکتر سیاوش صلواتیان

سرپرست پژوهشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

blank

دکتر سیاوش صلواتیان

سرپرست پژوهشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

blank

دکتر محمدحسین ساعی

رییس دانشگاه سوره و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

blank

دکتر علی رجب زاده طهماسبی

معاون پژوهشی دانشگاه صداوسیما

blank

آرین ابراهیمی نژاد

مدیر مطالعات تنظیم گری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى