سلسله جلسات ایجاد زمینه همکارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى کشور

به گزارش روابط عمومى ساترا؛ شنبه و دوشنبه هفته جارى، دفتر مطالعات تنظیم گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار کرد.
نویسنده : مدیریت سایت
تاریخ انتشار : شنبه, 6 آذر ,1400

در این نشست، ضمن آشنایی با سوابق، زمینه ‌ها و ظرفیت ‌های یکدیگر، جهت تعامل هرچه بیشتر واحدهای ساترا با این مراکز و توسعه همکاری ‌های علمی، ارتقای عملکرد دانش ‌محور ساترا و بهره‌ گیری از ظرفیت علمی کشور، بحث و گفت و گو شد.
قرار است این نشست بصورت سلسله اى برگزار شود و ساترا بستر مناسبى را براى تعامل هرچه بهتر با گروه هاى دانش محور فراهم نماید.
گفتنى است در این نشست صمیمانه که به دعوت حمزه امیرى مدیر مطالعات تنظیم گرى ساترا برگزار شد؛ سجاد هجرى و على رضا نظرى از مؤسسه سیاست پژوهى و مطالعات راهبردى حکمت و خانم ها؛ عمادى و منظورى از پژوهشکده فضاى مجازى دانشگاه شهید بهشتى حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.