در آغاز قرن بیست و یکم میلادی و هنگامی که رادیو- تلویزیون‌های بزرگ و فراگیر جهانی درحال توسعه شبکه‌های خود و ایجاد شبکه‌های مضمونی بودند، شاید کمتر سیاست گذار و پژوهشگر رسانه‌ای می توانست پیش بینی کند که یک کمپانی توزیع فیلم و سریال بر بستر لوح فشرده، روزی با بیش از 200 میلیون مشترک بدل به یکی از بزرگترین بازیگران سپهر رسانه‌ای جهانی شود.
نتفیلکیس که در سال 2007 از سرویس استریم و ویدیو مبتنی بر تقاضای خود رونمایی کرد و 5 سال پس از آن با ارائه خدمات در بریتانیا و ایرلند پای خود را به بازار رسانه‌ای اروپا باز کرد و یک سال پس از آن با آغاز پخش سریال خانه پوشالی به عنوان اولین سریال تولیدی خود آرام آرام در مسیر درنوردیدن سهم تماشای مخاطبان و رقابت با شبکه‌های تلویزیونی سنتی گام برداشت و طی این سال‌ها با ورود به بازارهای رسانه‌ای منطقه‌ای و ملی از طریق فروش حق اشتراک و تولید محتوای اختصاصی که یکی از آخرین نمونه‌های آن سریال بازی مرکب است توانسته تا آرایش زیست بوم‌های رسانه‌ای منطقه‌ای و ملی را دگرگون سازد.

درنتیجه کنکاش و تحلیل آن به منظور درک عمیق سپهر رسانه‌ای رقابتی کنونی برای سیاست گذاران رسانه‌ای امری ضروری است. برهمین اساس، پژوهشکده سیاست گذاری و تنظیم‌گری رسانه از طریق ایجاد بخش اختصاصی دیده‌بان نتفیلیکس تلاش می کند تا با پوشش اخبار و تولید و انتشار گزارش های تحلیلی در موضوع نتفیلکیس، بینش‌هایی را به سیاست گذاران و مدیران رسانه ای ارائه نماید.